Founding partner: Gemeente Veere

Ik ben er trots op dat de Tour de France op zondag 5 juli 2015 finisht op Neeltje Jans in onze mooie gemeente Veere.

Neeltje Jans was ooit een zandplaat in de Oosterschelde en is als werkeiland gebruikt tijdens de bouw van de Oosterscheldekering. De Stormvloedkering wordt ook wel ‘het achtste wereldwonder’ genoemd. Bij een zware storm sluiten de schuiven tussen de pijlers en is het achterland veilig.

Jaarlijks bezoeken duizenden mensen uit de hele wereld de Stormvloedkering. Als Nederlanders staan we bekend als de watermanagers van de wereld!

In het Nationaal Park Oosterschelde leven veel verschillende dieren en planten. Om dit te behouden is er gekozen voor een open kering. Hierdoor is het water nog steeds zout en is er eb en vloed.

Neeltje Jans is onderdeel van de gemeente Veere op het eiland Walcheren. Dit komt omdat hier vroeger de vaargeul van Veere naar Schotland lag. Water en Veere zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het deltagebied zijn de mogelijkheden voor waterrecreatie dan ook eindeloos.

Zeeland staat bekend om haar streekproducten. Ook op Neeltje Jans worden heerlijke mosselen gekweekt volgens de hangcultuur methode.

We zien jullie graag in juli tijdens de Tour, maar er is altijd genoeg te beleven in Veere!

Rob van der Zwaag

Burgemeester van gemeente Veere


Meer informatie op http://www.veere.nl/