Provincie Zeeland

Bij Provincie Zeeland draait het om:'Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. De kwaliteit van de dienstverlening is een voortdurend aandachtspunt. Het gaat daarbij om zaken als telefonische bereikbaarheid, beantwoording van e-mails en de afhandeling van klachten, vergunningen en facturen.

De Provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Zeeland. Zo zorgt de Provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en kanalen. Ook geeft zij geld (subsidies) aan allerlei instellingen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theaters, musea, bibliotheken en organisaties. Ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld natuur en sport. Soms vloeit een taak voort uit een wet, soms kiest de Provincie er zelf voor een taak op zich te nemen. Sommige wetten of regelingen worden uitgevoerd door gemeenten. De Provincie stelt zich daarbij vaak op als regisseur.

Informatie over het beleid en de taken van Provincie Zeeland vindt u op de website