Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is een organisatie voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Wanneer er een groot ongeval of ramp in Zeeland plaatsvindt, komt VRZ in actie. 

Veiligheidsregio Zeeland omvat brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ), gemeentelijke bevolkingszorg en de voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers.

Dit doen zij samen met de dertien Zeeuwse gemeenten en met lokale, regionale en landelijke partijen als Politie Zeeland-West-Brabant, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Defensie, zorginstellingen en vele andere.

Op de website kunt u meer informatie vinden over het werk, nieuws, vacatures en de geschiedenis van Veiligheidsregio Zeeland