Waterschap Scheldestromen

Wonen in Zeeland lijkt zo vanzelfsprekend, maar zonder dijken en duinen blijft het niet lang droog. Een juist waterpeil, kwaliteit van het oppervlaktewater en sterke waterkeringen zijn dan ook van groot belang om hier veilig te kunnen blíjven wonen. Dit beheer ligt bij het Waterschap.

Iedere inwoner van Zeeland is klant van Waterschap Scheldestromen. Zij zorgt voor sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater en de juiste hoeveelheid water in de sloot, hier is het Waterschap dan ook zeker trots op.

Het Waterschap zorgt voor meer dan 3.900 kilometer polderweg, dit zijn wegen buiten de bebouwde kom. Of u naar uw werk gaat, naar school fietst of op een zomerse dag lekker op pad bent naar het strand, u wilt op de plaats van bestemming komen zonder kleerscheuren. Het Waterschap helpt u hierbij.

Kijk op www.scheldestromen.nl voor meer informatie over de taken van het Waterschap en de projecten van Scheldestromen.